Μαθαίνω Ελληνικά

Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

  • Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας με σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και με τη χρήση της τεχνολογίας.