Νικόλαος Γύζης Ιστορία

Έλληνική Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ιστορία

  • Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ιστορίας, με σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και με τη χρήση της τεχνολογίας.